Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Władze Instytutu

Dyrektorzy na kadencję 2020-2024

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Pajek
m.pajek@ujk.kielce.pl
Telefon: +48 41 349 64 76

Z-ca Dyrektora ds. naukowych: dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
maciej.rybczynski@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 68

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr inż. Przemysław Ślusarczyk
p.slusarczyk@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 88

Rada Naukowa Instytutu

Dariusz Banaś dr hab. prof. UJK
Wojciech Broniowski prof. dr hab.
Francesco Giacosa prof. dr hab.
Marek Gaździcki prof. dr hab.
Paweł Jagodziński dr
Paweł Kankiewicz dr
Tadeusz Kosztołowicz prof. dr hab.
Aldona Kubala - Kukuś dr hab. prof. UJK
Stanisław Mrówczyński prof. dr hab.
Marek Pajek prof. dr hab.
Maciej Rybczyński dr hab. prof. UJK
Jacek Semaniak prof. dr hab.
Grzegorz Stefanek dr hab. prof. UJK
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka