Instutut Fizyki
Władze Instytutu

Dyrektorzy na kadencję 2019-2020

Dyrektor: Prof. dr hab. Marek Pajek
m.pajek@ujk.kielce.pl
Telefon: +48 41 349 64 76

Z-ca Dyrektora ds. naukowych: Dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
maciej.rybczynski@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 68

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: Dr inż. Przemysław Ślusarczyk
p.slusarczyk@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 88

Rada Naukowa Instytutu

Dariusz Banaś Dr hab. prof. UJK
Wojciech Broniowski Prof. dr hab.
Francesco Giacosa Dr hab. prof. UJK
Marek Gaździcki Prof. dr hab.
Paweł Kankiewicz Dr
Tadeusz Kosztołowicz Dr hab. prof. UJK
Aldona Kubala - Kukuś Dr hab.
Stanisław Mrówczyński Prof. dr hab.
Marek Pajek Prof. dr hab.
Maciej Rybczyński Dr hab. prof.UJK
Grzegorz Stefanek Dr hab. prof.UJK
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka