Instutut Fizyki
Władze Instytutu

Dyrektorzy na kadencję 2016-2020

Dyrektor: Prof. dr hab. Marek Pajek
m.pajek@ujk.kielce.pl
Telefon: +48 41 349 64 76

Z-ca Dyrektora ds. naukowych: Dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
maciej.rybczynski@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 68

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
m.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 81

-->

Rada Instytutu na kadencję 2016-2020

Janusz Braziewicz Prof. dr hab.
Wojciech Broniowski Prof. dr hab.
Marek Gaździcki Prof. dr hab.
Mirosław Głowacki Prof. dr hab.
Stanisław Mrówczyński Prof. dr hab.
Anna Okopińska Prof. dr hab.
Marek Pajek Prof. dr hab.
Jacek Semaniak Prof. dr hab.
Zbigniew Włodarczyk Prof. dr hab.
Francesco Giacosa Dr hab. prof. UJK
Tadeusz Kosztołowicz Dr hab. prof. UJK
Dariusz Banaś Dr hab. prof.UJK
Maciej Rybczyński Dr hab. prof.UJK
Grzegorz Stefanek Dr hab.
Paweł Kankiewicz Dr
Aldona Kubala - Kukuś Dr
Radosław Maj Dr
Przemysław Ślusarczyk Dr
Małgorzata Wysocka-Kunisz Dr
Karol Szary Mgr
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka