Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Zakład Fizyki Komputerowej i Informatyki (ZFKI)

Tematyka badań

Zakład Fizyki Komputerowej i Informatyki prowadzi działalność naukową w następujących dziedzinach:

 • zderzenia ultrarelatywistycznych ciężkich jąder;
 • nieperturbacyjna struktura hadronów;
 • układy kilku ciał w pułapkach kwantowych;
 • promieniowanie kosmiczne;
 • astronomia obserwacyjna i dynamika małych ciał;
 • budowa i ewolucja galaktyk oraz ich gromad;
 • cyfrowa analiza sygnałów i obrazów.

Badania te prowadzone są z intensywnym wykorzystaniem współczesnych technik obliczeniowych i symulacji numerycznych oraz danych eksperymentalnych. Analizy zderzeń ultra-relatywistycznych ciężkich jąder używają danych z akceleratorów LHC, RHIC i SPS. Badania astronomiczne bazują zarówno na danych pochodzących z największego spektroskopowego przeglądu galaktyk ze średniego redshiftu VIPERS, jak również opracowanych numerycznie przez pracowników Zakładu.

Baza laboratoryjna Zakładu

 • Obserwatorium Astronomiczne
 • Pracownia Astronomiczna
 • Pracownie Fizyki Komputerowej
 • Zintegrowane Laboratorium Systemów Informatycznych

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

 • Universidad de Granada, Hiszpania
 • Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica, Mediolan, Włochy

Lista ostatnich publikacji

Materiały do zajęć

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka