Strona główna

Pracownicy

Badania

Publikacje

Współpraca naukowa

Konferencje

 

English version

English version

 

Informacje ogólne

         Zakład Fizyki Medycznej powstał zarządzeniem Rektora Akademii Świętokrzyskiej z     2003 r. Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Janusz Braziewicz.

     Badania prowadzone w Zakładzie są skoncentrowane wokół:

1. Zastosowania spektroskopii rentgenowskiej w badaniu koncentracji pierwiastków śladowych

  • Badania aplikacyjne z zakresu spektroskopii rentgenowskiej bazują na posiadanej lampie rentgenowskiej wraz z dodatkową aparaturą umożliwiającą stosowanie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF) oraz rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF). Metody te pozwalają określać koncentrację pierwiastków śladowych na poziomie ppm-ppb. Główne prace wykonywane w Zakładzie z wykorzystaniem spektroskopii rentgenowskiej dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych. We współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii poszukuje się związków, jakie zachodzą między stanami chorobowymi a koncentracją pierwiastków śladowych w różnorodnych tkankach i płynach ustrojowych człowieka. Metody spektroskopii rentgenowskiej wykorzystywano w archeologii i muzealnictwie do określenia procesu technologicznego wyrobów celtyckich na terenie Polski czy do oszacowania jakości konserwacji ołtarza Wita Stwosza w Krakowie. Możliwości układu pomiarowego wykorzystywano dla monitorowania technologii procesu wytwarzania kryształów stosowanych w mikroelektronice i optoelektronice.

2. Technik obrazowania stosowanych w diagnostyce medycznej

  • Drugi obszar badań wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań w dziedzinie technik obrazowania stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej. W wyniku tej działalności opracowano nowe procedury diagnostyczne stosowane w planowaniu leczenia i procedury dozymetryczne stosowane w terapii nowotworów fotonami i elektronami. Wyniki tych badań są stosowane w rutynowej działalności fizyków medycznych zarówno w Świętokrzyskim Centrum Onkologii jak i w innych placówkach onkologicznych w kraju. Nowym kierunkiem badań są techniki wykorzystywane w pozytonowej tomografii emisyjnej i medycynie nuklearnej.

3. Badania oddziaływania promieniowania o wysokim liniowym transferze energii na jądro komórkowe

  • Rozpoczęto wstępne badania związane z poznaniem fizycznych mechanizmów zmian genetycznych indukowanych w jądrze komórkowym w wyniku przejścia ciężkiego jonu o liniowym transferze energii ~1MeV/µm.

     Zakład dysponuje następującą aparaturą badawczą:

  • lampa rentgenowska (Siemens 3 kW, 60 kV),
  • detektory promieniowania X Si(Li),
  • spektrometr niskotłowy promieniowania g Ge(Li),
  • układ mikrowiązki promieniowania X.

     Układ do rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (metody TXRF i XRF)

Ostatnie zmiany: 2018-05-17
Adres kontaktowy:   prof. dr hab.   Janusz Braziewicz