Tematyka badawcza

Eksperymenty NA49 i NA61 w CERN

CERN

Pracownicy Zakładu biorą udział w eksperymentach realizowanych w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Analizowane są zderzenia relatywistycznych jąder atomowych. Celem jest odkrycie i zrozumienie własności materii znajdującej się w ekstremalnie wysokich temperaturach (˜1012 stopni) i gestościach (>10 wiekszych niż gęstość materii jądrowej). W szczególności, interesujące są charakterystyki przejścia od normalnej materii hadronowej do plazmy kwarkowo-gluonowej, stanu materii zawierajacej swobodne kwarki i gluony. W Zakładzie badane są zderzenia jąder atomowych przy najwyższych możliwych energiach. Zainteresowania pracowników skoncentrowane są na wielu tematach, w tym:

  • korelacje i fluktuacje w procesach produkcji wielorodnej
  • korelacje Bosego-Einsteina
  • zjawiska kolektywne w procesach produkcji cząstek
Pracownicy Zakładu uczestniczą w eksperymantach NA49 oraz NA61 realizowanych w CERN. W ich ramach zaangażowani są w budowę i rozwój aparatury oraz oprogramowania, zbieranie i analize danych doświadczalnych oraz teoretyczny opis plazmy kwarkowo-gluonowej.

Eksperyment satelitarny JEM-EUSO

JEM-EUSO

JEM-EUSO jest międzynarodowym eksperymentem, którego głównym celem naukowym jest identyfikacja astrofizycznych źródeł i opis promieniowania kosmicznego o energiach powyżej 5⋅1019 eV. Będzie to teleskop o średnicy prawie 2.5 m obserwujący światło w zakresie od niebieskiego do bliskiego ultrafioletu. Pole widzenia o szerokości 60° pozwoli na obserwację fluorescencji i promieniowania Czerenkowa emitowanego wzdłuż wielkich pęków atmosferycznych (WPA) – wielkich kaskad cząstek generowanych przez cząstki promieniowania kosmicznego wielkiej energii w atmosferze ziemskiej. Teleskop JEM-EUSO będzie doczepiony do Japońskiego Doświadczalnego Modułu (JEM – Japanese Experiment Module) na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Uruchomienie eksperymentu jest planowanie na rok 2015.