Wystawa meteorytów

Strona Główna

Skład osobowy

Tematyka Badawcza

Publikacje

Obserwatorium

Planetarium

Galeria

Koło naukowe KWAZAR

UJK

Instytut Fizyki

Obserwatorium

Obserwatorium

Wystawa meteorytów

Wystawa meteorytów

Planetarium

Planetarium

 

 

Przed pomieszczeniem Planetarium OA UJK zorganizowana została wystawa meteorytów prywatnej kolekcji Pana Krzysztofa Sochy.

Krzysztof Socha meteorytami zajmuje się z zamiłowania od wielu lat. W jego zbiorach znajduje się około 40 okazów meteorytów różnych typów. Pochodzą one zarówno z wymiany z innymi kolekcjonerami, jak również są efektem samodzielnej pracy poszukiwawczej. Meteoryty z Jego zbiorów są prezentowane na wystawach w Muzeum im. A. Fidlera w Puszczykowie koło Poznania oraz w Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie zajmuje się ustalaniem elipsy spadku meteorytu Morasko. Zbiera On wszelkie informacje o obserwacjach meteorytów w Polsce.

Poster1.pdf (280 kB)

Poster2.pdf (184 kB)

Poster3.pdf (432 kB)

Poster4.pdf (335 kB)

Poster5.pdf (416 kB)

Poster6.pdf (193 kB)