Tematyka Prac Badawczych

 

Strona Główna

Skład osobowy

Publikacje

Obserwatorium

Planetarium

Wystawa meteorytów

Galeria

Koło naukowe KWAZAR

UJK

Instytut Fizyki

Obserwatorium

Obserwatorium

Wystawa meteorytów

Wystawa meteorytów

Planetarium

Planetarium

 

 

 

Własności struktur wielkoskalowych we Wszechświecie

 

Główne zainteresowania pracowników zakładu koncentrują się na badaniach własności struktur wielkoskalowych we Wszechświecie. Prowadzone są badania własności struktur we Wszechświecie, jak również testowanie teorii powstania galaktyk i ich ewolucji.

 

Dynamika planetoid bliskich Ziemi (NEA)

W ramach badań dynamiki planetoid zbliżających się do Ziemi wykorzystywane są nowoczesne techniki obliczeniowe oparte na metodach numerycznych. W związku z dużą liczbą odkryć i obserwacji tych obiektów wykorzystane są najnowsze i najbardziej aktualne dane obserwacyjne. Badane są problemy kolizji małych ciał z planetami wewnętrznymi oraz jakościowe cechy ich ruchu (stabilność orbit ) oraz zagadnienia przewidywalności ich ruchu w długich okresach czasu (ewolucja orbitalna). 

Dynamika Mars Crosserów

Prowadzone są również badania dynamiczne planetoid zbliżających się do Marsa. Liczba sklasyfikowanych obiektów tego typu znacznie wzrosła w ostatnich latach i znaczna ich część zbliża się do innych planet układu, w tym Ziemi. Obiektem badań jest długookresowa stabilność ich ruchu oraz problemy zbliżeń i kolizji z planetami, w szczególności z Marsem i Ziemią.

Obserwacje małych ciał Układu Słonecznego

Za pomocą teleskopu 0.35m wykonywane są obserwacje astrometryczne CCD małych ciał. program obserwacyjny dotyczy głównie nowo odkrytych komet i planetoid zbliżających się do Ziemi. Celem kampanii jest regularne uaktualnianie i poprawianie danych orbitalnych oraz pomiary fotometryczne CCD planetoid.

Historia Fizyki i Astronomii

W Zakładzie prowadzone są również badania związane z historią fizyki i astronomii. Badania te to tzw. case studies i dotyczą głównie faktów historycznych i odkryć związanych z kosmologią.