Research Programs

Statuory reseach programs

 • Promieniowanie jonizujące w badaniach podstawowych i aplikacyjnych.
  Project coordinator: prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Dynamics and Observations of Small Bodies in the Solar System
  Project coordinator:dr Paweł Kankiewicz
 • Modelowanie procesów dyfuzji normalnej i anormalnej w układach niejednorodnych.
  Project coordinator:prof. dr hab. Tadeusz Kosztołowicz
 • Własności morfologiczne galaktyk o z-1.
  Project coordinator: dr Janusz Krywult
 • Physics of relativistic nuclear collisions.
  Project coordinator: prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński
 • Non-perturbative methods in quantum many-body theory
  Project coordinator:prof. dr hab. Anna Okopińska
 • Badanie zderzeń atomowych.
  Project coordinator: prof. dr hab. Marek Pajek
 • Akceleratowe badanie zderzeń atomowych i molekularnych oraz procesy transportu w układach membranowych.
  Project coordinator: prof. dr hab. Jacek Semaniak
 • Experimental and theoretical studies of relativistic heavy nucleus collisions .
  Project coordinator: dr hab. Grzegorz Stefanek
 • Fluctuations and correlations in multiparticle production processes
  Project coordinator: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Young academic staff research programs

 • Badanie oddziaływania jonów w wysokich stanach ładunkowych z powierzchniami materiałów przy użyciu akceleratora EBIS-A.
  Project coordinator: mgr Łukasz Jabłoński
 • Equations of dissipative hydrodynamics in the context of exact solutions of the Boltzmann kinetic equation.
  Project coordinator: mgr inż. Ewa Maksymiuk
 • Oddziaływanie jonów w wysokich stanach ładunkowych z powierzchniami.
  Project coordinator: mgr inż. Daniel Sobota
 • Hadronic spectral functions in vacuum and at nonzero temperature and density.
  Project coordinator: mgr inż. Milena Sołtysiak
 • X-ray methods in the research of material structure.
  Project coordinator: mgr Ilona Stabrawa

National Science Centre research programs

 • Correlations in ultra-relativistic nuclear collisions.
  Project coordinator: prof. dr hab. Wojciech Broniowski
 • Decays and spectral functions of unconventional mesons.
  Project coordinator: dr hab. Francesco Giacosa
 • Study of proton-proton, hadron-nucleus and nucleus-nucleus relativistic collisions in the NA61/SHINE experiment at the CERN SPS - second stage.
  Project coordinator: dr hab. Grzegorz Stefanek
 • Investigations of two-photon absorption process in condensed matter induced by X-ray free electron lasers.
  Project coordinator: dr hab. Jakub Szlachetko
  More details on - project home page.
 • Disentangling surface and bulk electronic structure of TiO2-doped materials at in-situ conditions.
  Project coordinator: dr hab. Jakub Szlachetko
  More details on - project home page.
 • Fluctuations and correlations in multiparticle production processes
  Project coordinator: dr hab. Maciej Rybczyński
  More details on - project home page.
 • Obrazowanie dynamiki reakcji chemicznych przy użyciu ultraszybkiej spektroskopii rentgenowskiej: zastosowanie w procesach fotooksydacji i fotokatalizy
  Project coordinator: dr hab. Wojciech Gawełda

Plus - Mobility research programs

 • Badanie zderzeń jonów molekularnych z elektronami swobodnymi (rekombinacji dysocjatywnej i rezonansowego tworzenia par) w warunkach niskotemperaturowej plazmy.
  Project coordinator: dr Magdalena Kamińska
 • Silne pola kolorowe w plazmie kwarkowo-gluonowej.
  Project coordinator: dr Alina Czajka