Institute authorities

Director: Professor Marek Pajek
m.pajek@ujk.kielce.pl
Phone: +48 41 349 64 76

Deputy Director for Research: Professor Maciej Rybczyński
maciej.rybczynski@ujk.edu.pl
Phone: +48 41 349 64 68

Deputy Director for Teaching: Dr Aldona Kubala-Kukuś
a.kubala-kukus@ujk.edu.pl
Phone: +48 41 349 64 63

Institute ECTS Coordinator: Łukasz Jabłoński
l.jablonski@ujk.edu.pl
Phone: +48 41 349 64 78

Institute Erasmus Coordinator: Dariusz Banaś
d.banas@ujk.edu.pl
Phone: +48 41 349 64 93

Council of the Institute for the term: 2016-2020

Janusz Braziewicz Prof. dr hab.
Wojciech Broniowski Prof. dr hab.
Krzysztof Cetnarowicz Prof. dr hab.
Andrzej Dziech Prof. dr hab.
Wojciech Florkowski Prof. dr hab.
Marek Gaździcki Prof. dr hab.
Mirosław Głowacki Prof. dr hab.
Stanisław Mrówczyński Prof. dr hab.
Anna Okopińska Prof. dr hab.
Marek Pajek Prof. dr hab.
Jacek Semaniak Prof. dr hab.
Zbigniew Włodarczyk Prof. dr hab.
Francesco Giacosa Dr hab. prof. UJK
Tadeusz Kosztołowicz Dr hab. prof. UJK
Dariusz Banaś Dr hab.
Maciej Rybczyński Dr hab.
Jakub Szlachetko Dr hab.
Paweł Kankiewicz Dr
Aldona Kubala - Kukuś Dr
Radosław Maj Dr
Urszula Majewska Dr
Przemysław Ślusarczyk Dr
Małgorzata Wysocka-Kunisz Dr
Karol Szary Mgr