Pracownicy Zakładu Fizyki Molekularnej:

Pracownicy naukowo - dydaktyczni:


Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. Jacek Semaniak
kontakt:
j.semaniak@ujk.edu.pl


Kierownik Laboratorium Interferometrii Laserowej, starszy wykładowca:
dr Kazimierz Dworecki
kontakt:
k.dworecki@ujk.edu.pl

Asystent:
dr Magdalena Kamińska
kontakt:
m.kaminska@ujk.edu.pl

Adiunkt:
dr Małgorzata Wysocka - Kunisz
kontakt:
m.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl

Adiunkt:
dr Sławomir Wąsik
kontakt:
s.wasik@ujk.edu.pl

Pracownicy aministracyjni i inżynieryjno - techniczni:Specjalista:
inż. Adam Markowski
kontakt:
a.markowski@ujk.edu.pl

Starszy Specjalista:
mgr Andrzej Drogosz
kontakt:
a.drogosz@ujk.edu.pl

Starszy referent techniczny:
mgr Karol Szary
kontakt:
karolszary@ujk.edu.pl