Projekt Feniks:
Projekt Feniks Program FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Adresowany jest do uczniów i nauczycieli fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest m.in.: rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Działalność projektu obejmuje m.in.:

 • Seminaria metodyczne dla nauczycieli


 • Głównym celem seminariów jest szczegółowe zapoznanie i przekonanie nauczycieli z proponowaną w projekcie metodą wspomagania nauczania fizyki oraz materiałami instruktażowymi dot. pokazów i samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów. W trzech partnerskich uczelniach zakładamy jednakowy schemat realizacji tej metody, adresowanej do wybranych 250 szkół z trzech województw (100 w województwie świętokrzyskim), której kluczowymi fazami w odniesieniu do ucznia są: - zainteresować naukami ścisłymi, - wzmocnić kompetencje naukowo-techniczne, matematyczne i informatyczne uczniów, - uzupełnić i ugruntować wiedzę z fizyki, - rozwinąć zainteresowania poznawczo-naukowe.

 • Wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach


 • Oferta programowa projektu obejmuje także wyjazdy pracowników uczelni do szkół z najatrakcyjniejszymi doświadczeniami pokazowymi wykonywanymi w oparciu o specjalne zestawy zakupione dla realizacji projektu. Przewiduje się dwie wizyty w ciągu trzech lat w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Pokazy będą każdorazowo trwać 4 godz. lekcyjne. Przyjmująca szkoła udostępni salę mogącą pomieścić jak największą liczbę uczniów i stoły do ustawiania doświadczeń pokazowych. Wizyty te będą miały istotne znaczenie popularyzatorskie, oddziałując na wszystkich uczniów szkoły.

 • Fizyka w praktyce - zajęcia dla uczniów na uczelniach


 • Program wizyty uczniów w uczelni będzie obejmował wykład i pokazy fizyczne (po 1 godz. lekcyjnej) z tematyki pakietów wygłoszony przez doświadczonych i znanych z działalności popularyzatorskiej pracowników naukowych uczelni, a następnie warsztaty doświadczalne w pracowniach (3 godz. lekcyjne) poświęcone wykonaniu ciekawych doświadczeń pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Nauczyciele przygotują uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych do ich wykonania, omawiając niezbędne podstawy, a następnie pomogą im opracować otrzymane wyniki. Uczniom zostanie każdorazowo zaproponowany zestaw doświadczeń, które mają przeprowadzić samodzielnie lub w grupach dwuosobowych pod nadzorem osoby z uczelni koordynującej ćwiczenia. Eksperymenty będą miały na celu umiejscowienie fizyki w życiu codziennym, unaocznienie praw fizycznych i powiązanie ich z obserwacjami i życiowym doświadczeniem uczniów. Zajęcia będą dobrane w taki sposób, aby mogli w nich uczestniczyć uczniowie klas różnych poziomów. Najprostsze ćwiczenia będą częstokroć wykorzystywać łatwo dostępne przedmioty codziennego użytku, podczas gdy bardziej zaawansowane (wykonywane m.in. na zakupionym dla realizacji projektu sprzęcie pokazowym) dadzą przedsmak prawdziwej pracy badawczej eksperymentatora.

 • Konkursy projektów naukowych


 • Elementem programu FENIKS mającym na celu jak największą aktywizację uczniów i nauczycieli wokół samodzielnie realizowanych pomysłów autorskich będą konkursy projektów naukowych o tematyce fizycznej i astronomicznej. Będą one miały charakter etapowy i będą organizowane niezależnie dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w każdym z województw.

 • Obozy naukowe


 • Uczestnikami trwających tydzień obozów naukowych będą laureaci konkursów projektów naukowych i Internetowej Ligi Fizycznej. Program naukowy będzie dostosowany do większych niż przeciętne możliwości intelektualnych uczniów, odpowiadając na ich potrzeby rozszerzenia standardowego programu szkolnego. Specjalnie zaprojektowane atrakcyjne zajęcia z fizyki będą realizowane w intensywny sposób przez prowadzących obozy nauczycieli. Będzie to również okazja do spotkań z wybitnymi fizykami z uczestniczących w projekcie uniwersytetów, którzy odwiedzając obozy zapoznają uczniów w przystępny sposób z prowadzonymi przez siebie aktualnymi badaniami naukowymi.

 • Internetowa Liga Fizyczna

 • Na portalu edukacyjnym http://feniks.ujk.kielce.pl zorganizowana zostanie m. in. Internetowa Liga Fizyczna, oferująca do rozwiązania w regularnych odstępach czasu zadania teoretyczne i doświadczalne o różnym stopniu trudności. Zainteresowani uczniowie będą przesyłać za pośrednictwem portalu rozwiązania do oceny, uczestnicząc w ciągłym rankingu najlepszych fizyków, zakończonym zdobyciem tytułu "Najlepszego fizyka miesiąca/roku Ligi Fizycznej".

  Galeria zdjęć: