Production of light nuclei at colliders

5 października 2022 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym Prof. Stanisław Mrówczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosi referat pt.: „Production of light nuclei at colliders”. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content